• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Realizacje
Realizacje

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków biurowo-administracyjnych w Katowicach

Budowa nowej zewnętrznej klatki schodowej wraz z szybem windowym oraz wykonanie robót konstrukcyjnych i rozbiórkowych w ramach przebudowy budynku biurowego wraz z wykonaniem nowego pokrycia istniejącego dachu. Prace realizowane w ramach umowy z JANTAR POLAND Sp. z o.o.

 

Budowa Hali Drukarni wraz z infrastrukturą techniczną w Katowicach

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej wraz z z firmą JANTAR POLAND Sp. z o. o.

 

Rozbudowa Odlewni stopów aluminium w Opojowicach - ETAP II

Generalna realizacja II etapu inwestycji dla ODLEWNIA SILUM Sp. z o.o.

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Katowicach

Generalna realizacja inwestycji dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Okres realizacji: kwiecień 2016r. - sierpień 2017r.

 

Budowa czwartej sali operacyjnej (hybrydowej) pod instalację systemu angiografu.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach inwestycji realizowanej przez Katowickie Centrum Onkologii.

 

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego zlokalizowanego w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1 dla Saint Gobain Polska Sp. z o. o. oddział Glassolutions w Jaroszowcu

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej wraz z z firmą JANTAR POLAND Sp. z o. o.

 

LS Tech Homes S.A.

Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi - położonej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie.

 

LS Tech Homes S.A.

Budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową wewnętrznego układu komunikacyjnego - położonej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie.

 

 

LS Tech Homes S.A.

STUDZIENICE:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: Budowa Hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalno - gospodarczymi" w Studzienicach ul. Jaskółek.

Rozpoczęcie prac - październik 2013

 

Budowa hal produkcyjnych MUBEA

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie dwóch hal produkcyjnych wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą w Zimnej Wódce.

 Nieruchomości