• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Referencje
Referencje

 

KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Generalne Wykonawstwo Inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Katowicach przy ul. Domeyki 12

LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa hali produkcyjno-montażowej przeznaczonej do wytwarzania oraz montażu elementów i segmentów budynków z kompozytowych wyrobów budowlanych wraz z zapleczem magazynowym, biurowym oraz socjalno-gospodarczym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną w Sztumie, Koniecwałd 86

 


LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa zakładu produkcyjnego do wytwarzania oraz montażu kompozytowych wyrobów budowlanych wraz infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym zlokalizowanego w gminie Sztum, Koniecwałd 83  

 LS TECH HOMES S.A.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: Budowa hali produkcyjnej z liniami technologicznymi do produkcji i montażu paneli kompozytowych wraz z zapleczem magazynowym, biurowym oraz socjalno-gospodarczym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną w Studzienicach przy ulicy Jaskółek 10a  

JANTAR POLAND Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego zlokalizowanego w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1 dla Saint Gobain Polska Sp. z o. o. oddział Glassolutions w Jaroszowcu”

PZU S.A. i PZU Życie S.A.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - adaptacja lokali na terenie woj. śląskiego
ALPOL Sp. z o. o. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - przebudowa budynku biurowego
IZOSTAL S.A.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakadą podsuwnicową i bocznicą kolejową oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

IZOSTAL S.A. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem składowym i zbiornikiem przeciwpożarowym
TOP S.A. Generalna Realizacja Budowy Hali Drukarki w Tychach
Gmina Wilkowice Przebudowa drogi gminnej ulicy Klimczoka w Bystrej oraz Remont alejek spacerowych w parku w Wilkowicach
Szpital im. St. Leszczyńskiego Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - rozbudowa kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowanie oddziałów łóżkowych do wymogów prawa
>>
INOXA Sp. z o. o. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - budowa budynku biurowego i hali magazynowej wraz z budową zjazdu z drogi publicznej, parkingu oraz realizacją elementów infrastruktury technicznej i urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu na terenie Jaworznickiego Parku Przemysłowego Jeleń w Jaworznie
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowach:
1. Rozbudowa i przebudowa Zakładu Radioterapii
2. Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu
 Nieruchomości